Vår historie viser et stykke norsk industrihistorie i miniatyr og gjenspeiler utviklingen og veksten i norsk næringsliv og samfunn gjennom mer enn 100 år. Tidligere kom brorparten av avfallet fra industribedrifter og etter hvert utrangerte jernbanevogner og kjøretøy. I dag kommer i tillegg en stor del av avfallet vi behandler fra husholdninger. Dette gjenspeiler økt befolkning, økt velstand og endret forbruksmønster fra 1901 til i dag. Skal man lykkes i gjenvinningsbransjen, må man hele tiden se etter nye muligheter og tilpasse seg samfunnet. Fremsynte investeringer i ny teknologi i kombinasjon med dyktige og erfarne ansatte har vært en drivkraft i selskapets utvikling. Her følger et utvalg milepæler i bedriftens historie