Forbruksmateriell fra husholdninger

Fra tidlig 1990-tallet har forbruksmateriell fra husholdninger og gjenvinningsstasjoner utgjort en stadig større tonnasje. Dette speiler den økonomiske veksten og velstanden i samfunnet.