Råvarer har blitt en knapphet, og energibesparelsen ved å gjenvinne jern og metaller fremfor å benytte jomfruelige materialer er betydelig. Gjenvinningsindustrien er en stor bidragsyter til sirkulærøkonomien og bidrar til reduserte miljøutslipp. Avfall har blitt en ressurs som transformeres til sekundære råvarer og blir sendt tilbake i kretsløpet.

Hellik Teigen har i alle år vært en pådriver for ny teknologi for å effektivisere arbeidet og sikre en optimal gjenvinningsgrad til glede for samfunnet og miljøet.