gjenvunnet

250 000

Gjenvunnet tonn/år

ansatte

115

Ansatte

anlegg

15

Gjenvinningsanlegg

omsettning

1 400

Omsetning (mill. NOK)