gjenvunnet

250 000

Gjenvunnet tonn/år

ansatte

110

Ansatte

anlegg

15

Gjenvinningsanlegg

omsettning

1 500

Omsetning (mill. NOK)