gjenvunnet

250 000

Gjenvunnet tonn/år

ansatte

110

Ansatte

anlegg

10

Gjenvinningsanlegg

omsettning

900

Omsetning (mill. NOK)