Dette innbefatter blant annet:

  • En stor lastebilpark med kranbiler og containerbiler
  • Et stort utvalg av containere for alle behov
  • ISPS godkjente havner, hvor vi kan motta og skipe ut store enheter og volum.
  • Sidespor knyttet til jernbane, hvor vi kan motta skinnegående materiell for opphugging.
  • En stor moderne maskinpark med mobile sakser, kraner, hjullastere, dumpere etc., som betjener våre virksomhetsområder internt på egne anlegg og ute hos oppdragsgivere.
  • Anlegg spesialdesignet og dimensjonert for mottak og hugging av offshore konstruksjoner og skip.
  • Store godkjente vekter på alle anlegg, som sikrer korrekt innveiing og oppgjør.

Vi handler og henter varer over hele landet, og har et omfattende kontaktnett med samarbeidspartnere ved behov for spesialtransporter, tunge kranløft e.a. Videre har vi eget personell som kan utføre demontering eller oppdeling av de fleste konstruksjoner på stedet dersom behov for å få til en rasjonell transport.

Ta kontakt med oss, så finner vi beste transportløsning for ditt jern- og metallavfall.