Vi er også en betydelig aktør innen innsamling og behandling av EE-avfall, herunder store transformatorer / trafoer, elektriske motorer, kabler etc. Våre leverandører er alt fra landets største industriforetak og offentlig sektor, til mindre virksomheter og privatpersoner.

Prisene på jern og metaller endrer seg løpende basert på indekser og noteringer på internasjonale råvarebørser. Våre metallhandlere følger markedet tett og har et stort kontaktnett slik at vi til enhver tid er oppdaterte på prisendringer og bevegelser i markedet. 


I tillegg til notert markedspris vil prisen ut til leverandør bl.a. være avhengig av mengde, renhet, eventuell frakt og arbeidsinnsats som kreves for å sortere og behandle varen før videre avsetning og gjenvinning. Vår markedsavdeling har lang erfaring og omfattende nedstrømsløsninger, og våre gjenvinningsanlegg og organisasjon er innrettet for kostnadseffektiv produksjon. Dette innebærer at vi alltid kan tilby konkurransedyktige priser på de fleste jern- og metallkvaliteter.


Vi har spesialisert oss på gjenvinning av alle typer skrapmetall, og ønsker å være den foretrukne samarbeidspartner for næringslivet, offentlig sektor og privatpersoner innenfor vårt spesialfelt. Vår målsetning er å tilby markedets beste løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere i form av stabilt konkurransedyktige og riktige priser, effektive logistikkløsninger og god service. Raske og punktlige oppgjør er en selvfølge hos oss.