Vår slipp kan håndtere skip og konstruksjoner med egenvekt inntil ca. 7.000 metriske tonn, 200 meter lengde og 34 meter bredde.


Vi har også flere dypvannskaier med stor mottakskapasitet for offshore materiell og annet som kommer sjøveien.


Hos oss kan du være sikker på at opphuggingen skjer på en forskriftsmessig og sikker måte for personell og miljøet.