Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hellik Teigen AS har forankret i styret, ledelsen og i organisasjonen at vi skal etterleve åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.

Arbeidet med risikovurderinger (aktsomhetsvurderinger) av våre leverandører og forretningspartnere er igangsatt og er en kontinuerlig prosess. Selskapet har hatt en risikobasert tilnærming ved utvalg av aktører og vurdert disse blant annet opp mot bedriftens Code of Conduct og etiske retningslinjer. Våre foreløpige aktsomhetsvurderinger tilsier at det gjennomgående er begrenset risiko for brudd på de forhold som loven søker å ivareta.   

Dersom du har nærmere spørsmål knyttet til vårt arbeid med åpenhetsloven kan du se vedlagte rapport eller kontakte oss på post@hellik-teigen.no.