Nyetablering utenfor Øvre Eiker

I 1988 etablerte bedriften seg for første gang utenfor Øvre Eiker med kjøp av en industritomt ved Drammensfjorden i Lier.  Man forutså at sjøtilgang med egen kai, samt god logistikk til hele det sentrale Østlandsområdet, ville bli avgjørende for konkurransekraft i fremtiden. I dag er dette bedriftens største anlegg målt i behandlet tonn.