Første oljeplattform

På 2000-tallet har virksomheten også dreid seg mot olje og maritim industri, og i 2001 hogde bedriften sin første oljeplattform på selskapets anlegg i Lyngdal.