Hellik Teigen etableres

I 1901 etablerer Hellik Teigen skraphandlervirksomhet i Skotselv i Øvre Eiker. Skrapjern blir innsamlet med hest og kjerre fra gårder og bruk. Den rivende utviklingen i treforedlingsindustrien langs Drammensvassdraget i årene som fulgte, ga grunnlag for rask vekst når eldre maskiner ble skiftet ut og skulle skrotes.