Etablering i Hønefoss

I 2012 etablerte bedriften seg i Hønefoss gjennom overtakelse av Bildemontering Ringerike AS.