Besøksadresse: Furumoen 21, 7310 Gjølme

Tlf: +47 905 94 004

Nettside: www.orkdalgjenvinning.no

Epost: frode@orkdalgjenvinning.no

 

Kontaktpersoner

Frode Lillesand