Besøksadresse: Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes

Tlf: +47 72 53 44 30

Nettside: www.fosengjenvinning.no

Epost: knut@fosengjenvinning.no