Besøksadresse: Årøsetervegen 53, 6422 Molde

Tlf: +47 71 20 30 90

Nettside: www.tofte-gjenvinning.no

Epost: post@tofte-gjenvinning.no