Vinoren Sølvverk

En av bedriftens første store jobber var å rydde i Vinoren Sølvverk etter at gruva ble nedlagt i 1915. Dette ble en «gullgruve» for selskapet. Etter hvert ble både Sølvverket og Våpenfabrikken på Kongsberg faste leverandører, og snart kjøpte Hellik jernskrap på Sørlandet, Vestlandet og Nord-Norge.