Skrapjernsaks

I 1981 ble den gang Nordens største skrapjernsaks innkjøpt, dermed kunne man bl.a. klippe hele jernbanevogner og annet tykkjern, hvilket ytterligere effektiviserte produksjonen. I dag har bedriften 2 store stasjonære skrapjernsakser.