Seperat metallsorteringsanlegg

I 1992 ble det første separate metallsorteringsanlegget anskaffet. Dette var et synk/flyt anlegg inspirert av gruveindustrien, som gjorde det mulig å sortere metaller på en helt ny og bedre måte enn man kunne oppnå i et fragmenteringsanlegg alene. I dag er denne teknologien supplert av flere omfattende sorteringslinjer basert på virvelstrøm, optiske sensorer, trykkluft m.m., for å oppnå en optimal renhetsgrad på metallfraksjonene.