Nytt hovedkontor

I 1953 etablerte bedriften seg i Hokksund, hvor hovedkontoret fortsatt ligger.