Miljøpåvirkning

På 1980-tallet ble det et økt fokus på og kunnskap om potensiell miljøpåvirkning fra gjenvinningsanlegg. Bedriften utformet da sin policy om å bli bransjeledende på området. Dette innebar den gang bl.a. å gjennomføre omfattende investeringer i faste betongdekker tilknyttet oljeutskiller på selskapets gjenvinningsanlegg. Siden har bedriften kontinuerlig implementert tiltak for å minimere risikoen for negativ miljøpåvirkning fra virksomheten. I dag er slike tiltak et myndighetskrav og en selvfølge.