Investeringer

Tidlig på 1960-tallet ble det investert i hydrauliske sakser til å klippe jern og store kraner til løfting og lasting. Dette var en revolusjon som kraftig effektiviserte produksjonen.