Etablering i Oslo

I 1993 etablerte bedriften seg i Oslo gjennom overtakelse av Stokstad AS.