Etablering i Horten

I 2016 etablerte bedriften seg i Horten gjennom overtakelse av Bamse Metall AS.