EØS

I 1994 ble Norge med i EØS og med det bortfalt lisensordningen på skrapjern. Dette åpnet nye markeder for bedriften som i dag har en eksportgrad på omkring 85 %.