Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Hellik Teigen behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, organisasjonsnummer og kontonummer.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Grunnlaget for behandlingen

Vi benytter opplysningene for å oppfylle kjøpsavtale, samt relevante lover og forskrifter slik som bokføringslov, regnskapslov, merverdiavgiftslov og skattelov. I tillegg krever våre konsesjoner og driftstillatelser at vi registrerer utvalgte personopplysninger.
Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (a), (b) og (c).

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp / salg, samt evt. vraking av kjøretøy.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det, eller det er nødvendig for å oppfylle kjøps-/salgsavtalen (f.eks. transport).

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i minimum 5 år.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
Hellik Teigen AS
Postboks 2
3301 Hokksund
post@hellik-teigen.no