Sertifiseringer

Gjenvinning av jern, metall og EE-avfall

Hellik Teigen AS har siden 2001 vært sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001. Hovedfokus for bedriften er å gjenvinne skrapmetall på en miljøvennlig, sikker og effektiv måte, herunder sikre korrekt produktkvalitet. Kvalitetssikringssystemet og våre ansattes brede erfaring og kompetanse bidrar til dette.